Over ons


Verbroedering – Obrafo is een Tiense duivenmaatschappij die door de jaren heen is uitgegroeid tot een organisatie met nationale en zelfs internationale uitstraling. De maatschappij van en voor de liefhebber, groot of klein.
Duivensport in de ware zin van het woord, maar vooral een maatschappij waar éénieder welkom is en blijft!
Een maatschappij die wil mee evolueren naar moderne duivensport.
Met een rijk verleden als basis wordt hier visiegetrouw dagelijks geïnvesteerd in uw duiventoekomst.

Je kan ons op onderstaand nummer bereiken

 0472/07.04.11
 0000/00.00.00
   
STICHTER OBRAFO
 
 

 Postuum-Erevoorzitter
 Francis Nolmans

 Wijlen Francis Nolmans was de drijvende kracht achter het ontstaan van de
 Oost-Brabantse- Fondclub, afgekort Obrafo.
 Het ontstaan dateert van 1981.

 Door zijn visie slaagde de vzw erin om een lokaal in eigen beheer op te richten.
 Vandaag de dag plukken wij hiervan nog steeds de vruchten.

 Onze huidige locatie te Kumtich is volledig in eigen beheer. 
 Francis verliet ons plotseling op 24 februari 2016. 
 Hetgeen hij ons heeft nagelaten zal echter steeds worden gekoesterd.

 

BESTUUR
 
     

 Ere-Voorzitter


 

 

 Voorzitter
 
Guido Hendrickx

 Telefoon: 016 48 78 78

 Secretaris
 
Eddy Boon

 Telefoon: 016 73 53 42

 Schatbewaarder
 
Bob Peeters

 Telefoon: 0489 40 94 23

 

 

MEDEWERKERS
 
     

 Administratie & communicatie KBDB
 
Freddy Drijvers

 Telefoon: 0496 42 81 87

 Verantwoordelijke
 website en communicatie

 
Andy Lauwers & Kim Buelens

 Telefoon Andy: 0485 03 34 69
 Telefoon Kim: 0494 88 55 41

 Uitslagmakers
 
Chris Huon & Michel De Meuter

 Telefoon Chris: 0473 92 20 38
 Telefoon Michel: 0478 72 25 94

 uitslagverbroedering@gmail.com

 

 Verantwoordelijke inkorvingen
 grote snelheid

 
Eddy Boon

 

 Verantwoordelijke FOND en zware fond
 
Eric Herbots

 Telefoon: 0477 26 43 41
 

 

 All-round medewerker
 
Rudi Oliviers & Willy Mathues

 

 

 
 

 
 

 Cafetaria
 
Luc Weyns